Kamervragen Pensioenknip beantwoord

In een brief (14-10-2015) gaf staatssecretaris Klijnsma van SZW nog aan dat uit overleg met het Verbond van Verzekeraars en de AFM is was gebleken dat verzekeraars een goede start hebben gemaakt met de implementatie van de Pensioenknip en dat zij op dat moment geen aanleiding had om verzekeraars op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Uit een representatief onderzoek waarbij 7 pensioenuitvoerders waren betrokken is gebleken dat de meeste grote verzekeraars de pensioenknip alleen aan eigen deelnemers aanbieden. Ook de informatieverstrekking over de pensioenknip niet altijd evenwichtig. Mogelijke nadelen worden uitgebreid toegelicht, terwijl mogelijke voordelen minder uitgebreid aan de orde worden gesteld.

Op 19 januari 2016 heeft Klijnsma gereageerd op een aantal vragen inzake de pensioenknip. Daarbij geeft ze aan bekend te zijn met de problematiek rond de pensioenknip. Naast de relevante nadelen moeten ook de relevante voordelen expliciet aan deelnemers worden gecommuniceerd. In de brief geeft ze ook aan nogmaals met het Verbond van Verzekeraars in gesprek te gaan over het accepteren van externe deelnemers, die gebruik willen maken van de pensioenknip, en vinger aan de pols te houden voor wat betreft de informatieverstrekking.

 

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel