Kamervragen WOZ-beschikkingen voor hypotheekaanvragen

De Kamerleden wilden van de ministers weten in hoeverre de openbaar bekende WOZ-beschikkingen voldoende zouden zijn als basis voor het vertrekken van een hypotheek en of en zo ja, waarom er toch ook nog om taxatierapporten gevraagd werd. De Kamerleden vroegen vervolgens of consumenten niet onnodig op kosten gejaagd werden daardoor en of het accepteren van de waarde uit de WOZ-beschikkingen als maatstaf niet wettelijk moest worden voorgeschreven aan banken en hypotheekverstrekkers. Zo’n systeem zou ook resulteren in een gezamenlijk belang van een reële vaststelling van de WOZ-waarde. Dat zou ook veel discussies daarover kunnen voorkomen. In zijn antwoorden wijst de minister er op dat sinds de implementatie van de Europese hypothekenrichtlijn in juli 2016 hypotheekverstrekkers verplicht zijn om een hypotheekaanvraag te beoordelen op basis van een betrouwbare waardebepaling en dat dit de WOZ-waarde of een andere modelmatige benadering mag zijn als de hypothecaire geldlening niet meer dan 90% van de woningwaarde is. Daarboven is nog wel een fysieke taxatie vereist. Er zijn echter goede redenen voor geldverstrekkers om ook in andere gevallen een fysieke taxatie te vragen en dat contractvrijheid met zich mee brengt dat partijen zelf de overeenkomstvoorwaarden bepalen. Een verplicht voorgeschreven gebruik van de WOZ-waarde zou er ook toe kunnen leiden dat de geldverstrekkers geen hypothecaire geldleningen meer zullen willen verstrekken als ze van mening zijn dat de WOZ-waarde onvoldoende zekerheid biedt.

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel