Kansen en risico’s volgens de AFM

De AFM brengt kansen en risico’s 2020 financiële sector in kaart

In Trendzicht 2020 publiceert de AFM diens analyse van trends en ontwikkelingen in de financiële markten. Er gelden drie toezichtthema’s:

 

  1. Financiële positie van huishoudens
  2. Stabiele kapitaalmarkten en
  3. Risico’s bij het aflopen van aflossingsvrije hypotheken rond 2035

Dit binnen een speelveld van vijf trends die de AFM ziet voor haar toezicht namelijk digitalisering, macro-economische ontwikkelingen, veranderingen in (Europese) regelgeving, politieke onzekerheid en de overgang naar een duurzame economie en samenleving.

Vooral de angst voor het aflopen van veel aflossingsvrije hypotheken is natuurlijk best wonderlijk. Ze wijzen erop dat huizenbezitters die hypotheken dan moeten gaan aflossen of herfinancieren juist terwijl ze met pensioen gaan en hun recht op hypotheekrenteaftrek verliezen. Consumenten en hypotheekverstrekkers zouden daarom nu tijdig in actie moeten komen. Tsja, dat lijkt al een redelijk standaard die ingebakken zou moeten zitten in ieder hypotheekadvies (vanuit eigen zorgplicht of het volgen van de AFM-leidraden).

Tegelijkertijd moet de AFM ook beseffen dat consumenten met een volledige afgeloste woning, maar weinig vrij vermogen omdat er niet gespaard kon worden vanwege aflossingsverplichtingen ook financieel heel kwetsbaar kan maken. Wonen zonder hypotheekschuld is immers ook niet gratis, zeker niet als de afbouw van de Wet Hillen merkbaar wordt en stijgende gemeentelijke heffingen. Om het onderhoud nog maar niet te vergeten.