Kapitaalverzekering na 1991 tot stand gekomen; geen toepassing wetgeving pre-Brede Herwaardering

image_pdf

Op 1 juni 2017 heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een (proef)procedure (AWB 16/6204) waarbij in geschil was of een kapitaalverzekering, die met een zogenoemd ‘verkort aanvraagformulier’ is aangevraagd, op grond van het gelijkheidsbeginsel moet worden geacht vóór 1 januari 1992 tot stand te zijn gekomen waardoor op deze kapitaalverzekering de wetgeving van vóór 1992 van toepassing is.

De rechtbank heeft geoordeeld dat in casu het gelijkheidsbeginsel er niet toe leidt dat de kapitaalverzekering vóór 1 januari 1992 tot stand is gekomen. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt volgens de rechtbank, aangezien de door de belanghebbende aangedragen gevallen – de kapitaalverzekeringen waarin een verkorte aanvraagformulier is ingediend en de kapitaalverzekeringen, zoals die van eiser, waarin een standaard aanvraagformulier is ingediend – civielrechtelijk gezien niet op hetzelfde tijdstip tot stand zijn gekomen, zodat van gelijke gevallen geen sprake is. Nu de betreffende verzekeringsmaatschappij het standaard aanvraagformulier van eiser na 1 januari 1992 heeft ontvangen, is de kapitaalverzekering van eiser na 1 januari 1992 tot stand gekomen. Het rentebestanddeel in de kapitaalsuitkering is derhalve terecht belast.

De uitspraak is op 5 juli 2017 gepubliceerd.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel