Kapitein schip is in Nederland verzekerd voor sociale verzekeringen

image_pdf

X woonde in 2005 in Nederland en heeft van 8 juli 2005 tot en met 31 december 2005 als kapitein gewerkt voor een Luxemburgse werkgever. Hij werkte in die periode op een vrachtschip dat eigendom was van een Nederlands bedrijf. De vraag is in welk land X verzekerd is voor de sociale verzekeringen over 8 juli 2005 tot en met 31 december 2005. X stelt dat hij in Luxemburg verzekerd is; volgens de Belastingdienst valt X onder de Nederlandse sociale verzekeringen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat Hof Arnhem-Leeuwarden ten onrechte geen onderzoek heeft gedaan naar feiten die de Belastindienst heeft gesteld over de exploitatie van het schip door de Nederlandse eigenaar. Dit kon voor de beslissing van het geschil van belang zijn, zodat de uitspraak onvoldoende is gemotiveerd. De zaak was verwezen naar Hof Den Bosch. Niet meer in geschil is dat X als Rijnvarende moet worden aangemerkt. Hetgeen X tijdens het onderzoek ter zitting heeft aangevoerd met betrekking tot een E101 verklaring faalt volgens het verwijzingshof (verder: het Hof) reeds, omdat in deze zaak geen E101 verklaring is afgegeven. Uit het verwijzingsarrest volgt dat als X het standpunt inneemt dat hij op grond van het Rijnvarenden Verdrag niet in Nederland verzekerd is voor de volksverzekeringen, omdat de onderneming waartoe het schip behoort in het buitenland is gevestigd, de bewijslast op X rust. X maakt niet aannemelijk dat de onderneming waartoe het schip behoort in het buitenland is gevestigd, aldus het Hof. Hieruit volgt dat X geen vrijstelling toekomt van de Nederlandse premieheffing volksverzekeringen. Het Hof verwerpt ook het standpunt van X dat aan E106 verklaringen en/of de E104 verklaring de conclusie moet worden verbonden dat X een vrijstelling van premie volksverzekeringen toekomt.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel