Kifid 2019-029: Verzwijging klachten en toepassing uitsluitingsclausule

In eerste aanleg heeft de Geschillencommissie de vordering van de consument op uitkering uit zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering en de vordering tot doorhaling van de uitsluitingsclausule afgewezen. De consument had zijn precontractuele mededelingsplicht geschonden en daarop had de verzekeraar vervolgens met terugwerkende kracht een uitsluitingsclausule voor psychische klachten laten opnemen.
Ook de Commissie van Beroep (CvB) wijst de vordering van de consument af. De CvB kan de stelling van de consument dat de verzekeraar geen gevolgen mocht verbinden aan het niet meedelen ...