Kifid 2019-514: Gevolgen vervalsing rekeningafschrift bij kredietaanvraag

Consumenten hebben meerdere betaal- en spaarrekeningen, waaronder een EN/OF-rekening, bij een Bank.

In januari 2018 hebben de consumenten een aanvraag voor een persoonlijke lening van € 25.000 ingediend en digitaal ondertekend bij een kredietverstrekker.

Bij de aanvraag was ook rekeningafschrift van EN/OF-rekening over de periode 01-12 tot en met 31-12-2017 gevoegd.

 

De kredietverstrekker heeft de ontvangen documenten gecontroleerd en ter verificatie aan de bank voorgelegd. Daarbij is gebleken dat het rekeningafschrift door de consumenten is aangepast, in die zin dat verschillende transacties zijn vervalst.

De bank spreekt de consumenten daarop aan, die op hun beurt bevestigen dat het rekeningafschrift inderdaad is aangepast. Op grond daarvan kan worden vastgesteld dat de consumenten een vervalst bankafschrift hebben ingediend. Daarop heeft de bank de consumenten opgenomen in het IVR, het Incidentenregister en het EVR.

 

De consumenten vorderen dat de bank de registratie van hun persoonsgegevens doorhaalt.

De Geschillencommissie stelt vast dat de consumenten hebben verklaard het rekeningafschrift te hebben aangepast om de kredietaanvraag te laten slagen, aangezien eerdere kredietaanvragen ...