Kifid 2019-515: Verzekeraar niet aansprakelijk voor verhoogde kosten vervangend vervoer

Een consument heeft een aanrijding gehad. Als gevolg daarvan is de auto van de consument ‘total loss’ verklaard. De consument doet een beroep zijn rechtsbijstandverzekering en verzoekt de verzekeraar de schade op de tegenpartij te verhalen en namens hem de restanten van de auto aan

een opkoper te verkopen.

 

Uit de verkoop van de restanten blijkt dat de auto meer schade had dan uitsluitende de aanrijdingsschade. Daarop stelt de verzekeraar een nader onderzoek en informeert de consument dat de schadeafwikkeling daardoor meer tijd zal vergen. Hierdoor wordt de koopprijs van de opkoper ook vertraagd aan de consument uitgekeerd.

De consument beklaagt zich over de trage afwikkeling van zijn schade en vordert de daarmee samenhangende extra kosten voor vervangend vervoer bij zijn verzekeraar ter hoogte van € ...