Kifid 2019-515: Verzekeraar niet aansprakelijk voor verhoogde kosten vervangend vervoer

Een consument heeft een aanrijding gehad. Als gevolg daarvan is de auto van de consument ‘total loss’ verklaard. De consument doet een beroep zijn rechtsbijstandverzekering en verzoekt de verzekeraar de schade op de tegenpartij te verhalen en namens hem de restanten van de auto aan

een opkoper te verkopen.

 

Uit de verkoop van de restanten blijkt dat de auto meer schade had dan uitsluitende de aanrijdingsschade. Daarop stelt de verzekeraar een nader onderzoek en informeert de consument dat de schadeafwikkeling daardoor meer tijd zal vergen. Hierdoor wordt de koopprijs van de opkoper ook vertraagd aan de consument uitgekeerd.

De consument beklaagt zich over de trage afwikkeling van zijn schade en vordert de daarmee samenhangende extra kosten voor vervangend vervoer bij zijn verzekeraar ter hoogte van € 2.500. De verzekeraar biedt slechts een bedrag van € 100 aan.

 

De Geschillencommissie stelt vast dat de verzekeraar namens de consument de behandeling van de schadeclaim, voor wat betreft het verhalen van de schade op de aansprakelijke partij, naar een op het buitenland gespecialiseerd bureau doorgezet en daarmee correct heeft gehandeld.

 

Voor wat betreft de verkoop van de restanten van de auto stelt de commissie dat de verzekeraar deze verkoop weliswaar faciliteer, maar geen partij is bij de koopovereenkomst die tussen de consument en de opkoper tot stand gekomen.  Hierdoor is de verzekeraar niet aansprakelijk voor de nakoming van de betalingsverplichting.

 

Dat de afwikkeling langer heeft geduurd doordat de opkoper vragen is gaan stellen, is de verzekeraar niet aan te rekenen, zodat de vordering van de extra kosten voor vervangend vervoer wordt afgewezen.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel