Kifid 2019-516: Vaststelling toekomstige fiscale schade KEW

Een consument heeft een hypotheek en een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). In 2012 heeft hij via zijn adviseur zijn hypotheek omgezet naar een andere hypothecaire geldlening, waarbij de afspraak was dat de KEW behouden zou blijven.

De adviseur heeft echter verzuimd om op het aanvraagformulier aan te geven dat de KEW in stand moest blijven. De bank heeft vervolgens de aan haar verstrekte aanvraag (excl. KEW) uitgevoerd.

Als gevolg van deze ‘onherstelbare’ fout – de verzekering kwalificeert niet meer als KEW - wordt de consument geconfronteerd met een fiscaal nadeel (geen vrijstelling ...