Kifid 2019-517: Bewijslast informatieverstrekking opzegging verpande risicoverzekering

Een consument heeft een overlijdensrisicoverzekering die gekoppeld is aan een beleggingshypotheek met beleggersrekening.

 

De consument stelt dat hij in 2011 de verzekeraar heeft gevraagd of deze risicoverzekering kon worden beëindigd. De reactie van de verzekeraar was dat dit, gezien de verpanding van de verzekering niet mogelijk was. De verzekeraar zou echter verzuimd hebben de consument te informeren dat het stopzetten van de risicoverzekering wel mogelijk zou zijn als de geldverstrekking hiermee zou instemmen. Hiermee zou de verzekeraar zijn zorgplicht hebben geschonden.

De verzekeraar betwijfelt dat.

De Geschillencommissie stelt dat niet gebleken dat de consument al eerder dan in 2018 op de hoogte was van het feit dat de verzekering met instemming van de hypotheekverstrekker opgezegd ...