Kifid 2019-524: Reikwijdte dekking rechtsbijstandsverzekering

Een consument, die een aantal minipaarden houdt, heeft een geschil over een minipaard dat de wederpartij niet wil afgeven. Daarop heeft de consument en beroep gedaan op zijn rechtsbijstandverzekering.

De verzekeraar weigert echter actie te ondernemen, omdat de consument volgens de rechtsbijstandsverzekeraar opereert alsof de consument een bedrijf betreft.

 

De consument heeft hierover geklaagd, maar zonder resultaat. Daarop heeft de consument de zaak voorgelegd aan het Kifid.

 

Geschillencommissie stelt vast dat de consument geen bedrijf heeft, niet staat ingeschreven in het register van de KvK, geen btw-nummer heeft en aangifte doet van haar inkomsten bij de ...