Kifid 2019-524: Reikwijdte dekking rechtsbijstandsverzekering

Een consument, die een aantal minipaarden houdt, heeft een geschil over een minipaard dat de wederpartij niet wil afgeven. Daarop heeft de consument en beroep gedaan op zijn rechtsbijstandverzekering.

De verzekeraar weigert echter actie te ondernemen, omdat de consument volgens de rechtsbijstandsverzekeraar opereert alsof de consument een bedrijf betreft.

 

De consument heeft hierover geklaagd, maar zonder resultaat. Daarop heeft de consument de zaak voorgelegd aan het Kifid.

 

Geschillencommissie stelt vast dat de consument geen bedrijf heeft, niet staat ingeschreven in het register van de KvK, geen btw-nummer heeft en aangifte doet van haar inkomsten bij de belastingdienst.

Het is aannemelijk dat het hier gaat om een hobby, mede gezien het feit dat de consument fulltime werkzaam is als gemeenteambtenaar.

 

Bovendien is de vraag of de consument een bedrijf heeft niet relevant. Immers, volgens de verzekeringsvoorwaarden is er geen dekking, wanneer een verzekerde iets onderneemt waarmee deze lijkt op een bedrijf. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een bedrijf.

 

De commissie toets de activiteiten van de consument aan de criteria die de KvK gebruikt om te beoordelen of sprake is van een onderneming en komt tot de conclusie dat de consument activiteiten ontplooit waarmee zij lijkt op een bedrijf.

 

Nu dit het geval is kan niet meer gesproken worden van normale activiteiten van een particulier, waarvoor de rechtsbijstandsverzekering wel dekking biedt.

 

De commissie oordeelt dat de klacht is ongegrond en wijst de vordering af.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel