Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid 2019-525: Dekking bij samenhangende gebeurtenissen buiten de looptijd

Een consument heeft sinds 2001-2002 enerzijds een geschil met zijn (voormalige) werkgever en anderzijds ook met (de rechtsvoorganger van) het UWV over zijn WAO-uitkering.

Gedurende de periode 2001 tot 2008 is de consument bijgestaan door een advocaat.

 

De consument heeft de advocaat aansprakelijk gesteld voor vermeende beroepsfouten zij rechtsbijstandsverzekeraar in 2012 van het geschil op de hoogte gebracht.

In 2015 heeft de rechtsbijstandsverzekeraar uiteindelijk de dekking voor het geschil tegen advocaat afgewezen., waarbij de consument is gewezen op de mogelijkheid zijn klacht bij het Kifid in te dienen.

De Geschillencommissie geeft aan dat de klacht van over de advocaat niet behandeld kan worden, omdat de klacht niet tijdig is ingediend.

 

Met betrekking tot de overige klachten stelt de commissie dat het geschil zich toespitst op de loondoorbetalingsverplichting en kwalificeert als een geschil over werk en inkomen dat in 2001 is ontstaan.

Omdat vanaf 2011 de module Inkomen is meeverzekerd en de klacht pas in 2012 is ingediend, is de rechtsbijstandsverzekeraar niet gehouden rechtsbijstand te verlenen.

Het geschil tegen de advocaten van zijn toenmalige advocaat - dat voortvloeit uit het arbeidsgeschil c.q. WAO-geschil – zodat sprake is van een reeks van samenhangende gebeurtenissen, waarvan de eerste gebeurtenis buiten de looptijd van de verzekering valt en daardoor geen dekking bestaat.

 

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships