Kifid 2019-525: Dekking bij samenhangende gebeurtenissen buiten de looptijd

Een consument heeft sinds 2001-2002 enerzijds een geschil met zijn (voormalige) werkgever en anderzijds ook met (de rechtsvoorganger van) het UWV over zijn WAO-uitkering. Gedurende de periode 2001 tot 2008 is de consument bijgestaan door een advocaat.   De consument heeft de advocaat aansprakelijk gesteld voor vermeende beroepsfouten zij rechtsbijstandsverzekeraar in 2012 van het geschil op de hoogte gebracht. In 2015 heeft de rechtsbijstandsverzekeraar uiteindelijk de dekking voor het geschil tegen advocaat afgewezen., waarbij de consument is gewezen op de mogelijkheid zijn klacht bij het Kifid in te dienen.
De Geschillencommissie geeft aan dat de klacht van over de advocaat niet behandeld kan worden, omdat de klacht niet tijdig is ingediend.   Met betrekking tot de overige