Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid 2019-642: Quadkoffer kwalificeert als afgesloten ruimte voertuig

 Een consument heeft een doorlopende reisverzekering. Als zijn quad met daarop een quadkoffer wordt gestolen, dient hij een claim in bij de verzekeraar voor de spullen in de quadkoffer. De verzekeraar wijst de claim af.

In de verzekeringsvoorwaarden is opgenomen dat bij diefstal of vermissing van bagage en kostbaarheden geen dekking bestaat als deze zonder direct toezicht is achtergelaten. Er is echter wel dekking als de spullen in een afgesloten (bagage)ruimte van een vervoermiddel zaten en ze niet van buitenaf zichtbaar zijn. De verzekeraar stelt dat een quadkoffer niet aan deze eis voldoet. De consument vindt dat dat wel het geval is.

 

Om te beoordelen of de quadkoffer al dan niet aan de gestelde eisen in de verzekeringsvoorwaarde voldoet, gaat de Geschillencommissie eerst te rade bij de ‘Dikke Van Dale’. Dit brengt echter geen oplossing, omdat de omschrijvingen noch aan het standpunt van de consument noch aan het standpunt van verzekeraar steun bieden.

Aangezien de verzekeraar niet heeft bestreden dat de koffer deugdelijk aan de quad bevestigd was, afgesloten kon worden en ook daadwerkelijk afgesloten was, acht de commissie het standpunt van de consument plausibel. Ongeacht of dit de enig mogelijke lezing is, stelt de commissie dat de contra proferentem-regel ex artikel 6:238 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek met zich meebrengt dat de voor de consument meest gunstige lezing dient te prevaleren.

 

De Geschillencommissie beslist dat de quadkoffer te beschouwen is als een (bagage)ruimte in de zin van verzekeringsvoorwaarden en wijst de vordering toe. 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships