Kifid 2019-642: Quadkoffer kwalificeert als afgesloten ruimte voertuig

 Een consument heeft een doorlopende reisverzekering. Als zijn quad met daarop een quadkoffer wordt gestolen, dient hij een claim in bij de verzekeraar voor de spullen in de quadkoffer. De verzekeraar wijst de claim af.
In de verzekeringsvoorwaarden is opgenomen dat bij diefstal of vermissing van bagage en kostbaarheden geen dekking bestaat als deze zonder direct toezicht is achtergelaten. Er is echter ...