Kifid 2019-682: Beleggingen niet passend bij defensief profiel

Vanaf 2011 heeft WorldWideBroker (WWB) een consument geadviseerd over de aankoop van beleggingen. In augustus 2011 heeft de consument in een gesprek met een adviseur aangegeven dat hij ontevreden was over zijn toenmalige pensioen omdat dit in geval van overlijden niet voorzag in overdracht aan zijn echtgenote en kinderen. Op advies van WWB heeft de consument beleggingen gekocht met een waarde bij aanvang van £ 118.860. In correspondentie met WWF heeft de consument aangegeven een ‘voorzichtige’ belegger (I am a cautious investor) te zijn, terwijl hij constateert dat bepaalde beleggingen juist bestemd waren voor ervaren beleggers of beleggers met een gemiddeld of hoog risico profiel.
Als gevolg van de liquidatie van een bepaald fonds leidt de consument aanzienlijke schade. De waarde van zijn beleggingen daalt tot £ 69.530 en hij vordert een schadevergoeding van ...