Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid 2019-694: Geen schending zorgplicht t.a.v. CAR-verzekering

Een consument heeft via zijn tussenpersoon een inboedel- en opstalverzekering afgesloten. In verband met een op handen zijnde verbouwing heeft de consument contact met zijn tussenpersoon. De tussenpersoon heeft aangegeven dat de verbouwing geen consequenties heeft voor de inboedelverzekering en dat er wat betreft de opstalverzekering een beperkte dekking is tijdens de verbouwing.

Nadat werkzaamheden i.v.m. de sanering van het dakbeschot zijn afgerond, treedt als gevolg van een noodweer waterschade op. Ondanks dat de consument met hulp van vrienden en kennissen heeft getracht de schade zo veel mogelijk te beperken, beloopt de schade € 10.000. De consument meldt dit aan zijn tussenpersoon, die vervolgens aangeeft dat hiervoor geen dekking is.

 

Daarop stelt de consument de tussenpersoon aansprakelijk omdat deze zijn zorgplicht heeft geschonden door o.a. de consument onvoldoende te informeren over de mogelijkheden van een CAR-verzekering (Construction Allrisk).

 

De Geschillencommissie leidt uit de een overgelegde telefoonnotitie van de tussenpersoon af dat deze de consument heeft geadviseerd om na te gaan of de aannemer over een CAR-verzekering beschikt of dat hij zelf een CAR-verzekering moest afsluiten. Er is niet gebleken dat de consument hieraan gevolg heeft gegeven. Ook is de consument hier later niet meer op teruggekomen, zodat de tussenpersoon daaruit mocht afleiden dat het afsluiten van een CAR-verzekering niet meer aan de orde of gewenst was.

 

De conclusie is dat de tussenpersoon niet tekortgeschoten is in zijn verplichtingen ten aanzien van de consument.

 

Overigens zou een door de consument afgesloten CAR-verzekering ook geen dekking voor de waterschade hebben geboden, zo blijkt uit de voorwaarden van verschillende CAR-verzekeringen.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships