Kifid 2019-694: Geen schending zorgplicht t.a.v. CAR-verzekering

Een consument heeft via zijn tussenpersoon een inboedel- en opstalverzekering afgesloten. In verband met een op handen zijnde verbouwing heeft de consument contact met zijn tussenpersoon. De tussenpersoon heeft aangegeven dat de verbouwing geen consequenties heeft voor de inboedelverzekering en dat er wat betreft de opstalverzekering een beperkte dekking is tijdens de verbouwing.
Nadat werkzaamheden i.v.m. de sanering van het dakbeschot zijn afgerond, treedt als gevolg van een noodweer waterschade op. Ondanks dat de consument met hulp van vrienden en ...