Kifid 2019-710: Vordering arbeidsongeschiktheidsverzekering gedeeltelijk verjaard

Een consument doet op 10 april 2018 een beroep op zijn AO-verzekering. De consument was al sinds 22 september 2006 arbeidsongeschikt en had voor de aanvraag van een hypotheek op 14 maart 2008 een uitgebreide gezondheidsverklaring ingevuld en met een daarbij behorende bijlage ingediend. Uit de gezondheidsverklaring blijkt een te hoge bloeddruk, hartkloppingen, vermoeidheid.
Uit de verzekeringsvoorwaarden blijkt dat arbeidsongeschiktheid als gevolg is van hartklachten is uitgesloten van dekking. Sinds 2009 lijdt de consument aan extreme vermoeidheid en valt ...