Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid 2019-710: Vordering arbeidsongeschiktheidsverzekering gedeeltelijk verjaard

Een consument doet op 10 april 2018 een beroep op zijn AO-verzekering. De consument was al sinds 22 september 2006 arbeidsongeschikt en had voor de aanvraag van een hypotheek op 14 maart 2008 een uitgebreide gezondheidsverklaring ingevuld en met een daarbij behorende bijlage ingediend. Uit de gezondheidsverklaring blijkt een te hoge bloeddruk, hartkloppingen, vermoeidheid.

Uit de verzekeringsvoorwaarden blijkt dat arbeidsongeschiktheid als gevolg is van hartklachten is uitgesloten van dekking. Sinds 2009 lijdt de consument aan extreme vermoeidheid en valt daardoor regelmatig uit. De laatste keer in augustus. Volgens de cardioloog werden de gezondheidsklachten veroorzaakt door CVS/ME en niet, zoals tot dan werd aangenomen, door een hartziekte. Dit blijkt uit een brief van 18 augustus 2014.

In een brief laat de verzekeraar weten dat arbeidsongeschiktheid als gevolg van of in verband met hartklachten is uitgesloten van dekking. Daarnaast geeft de verzekeraar aan dat iedere verplichting tot het doen van een uitkering verjaart na verloop van drie jaar, dat er een eigenrisicoperiode van een jaar van toepassing is, zodat dus uiterlijk vier jaar na augustus 2009, dus in augustus 2013, een aanspraak op zijn verzekering had moeten plaatsvinden.

De Geschillencommissie oordeelt dat de consument vanaf de diagnose van de cardioloog (18-08-2014) bekend mocht worden verondersteld met het gegeven dat hij tóch kon claimen. Als hij dat had hij gedaan, dan had hij recht op betaling in één keer van alle termijnen die toen al voorbij waren vanaf 16 augustus 2010 (1 jaar wachttijd na augustus 2009).

Omdat de consument pas op 10 april 2018 zijn claim indiende en een verjaringstermijn van drie jaar geldt, heeft de consument geen recht meer op alle 56 termijnen die hij toen al (voor 10 april 2015) had kunnen claimen. Aangezien de consument pas op 10 april 2018 zijn claim heeft ingediend zijn deze 56 van in totaal 100 termijnen verjaard.

De verzekeraar moet nog 44 termijnen van € 600 = € 26.400 vergoeden.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships