Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid 2019-725: Terugval schadevrije jaren na aanrijding terecht

Een consument heeft een aanrijding gehad met zijn auto. Omdat hij allrisk verzekerd was, is de schade aan zijn voertuig vergoed. Naar aanleiding van de aanrijding wordt zijn aantal opgebouwde schadevrije jaren echter verlaagd. De consument is het daar niet mee eens.

 

Uit het schadeformulier en de gegeven verklaringen heeft de gevolmachtigde van de consument de aansprakelijkheid erkend en de Tegenpartij schadeloos gesteld. Daarop heeft de consument heeft bij gevolmachtigde zijn ongenoegen geuit over de terugval van het aantal schadevrije jaren en de daaruit voortvloeiende verhoging van de premie. De consument vordert dat de gevolmachtigde de terugval van het aantal schadevrije jaren ongedaan maakt en de te veel betaalde premie restitueert.

 

Het staat niet ter discussie dat de consument een bijzondere verrichting heeft verricht door in te voegen op de rijbaan waar de tegenpartij zich al bevond. Het gaat erom of die bijzondere verrichting al was voltooid, zoals de consument beweert en de tegenpartij betwist.

De gevolmachtigde heeft op basis van de documenten (foto’s) geconcludeerd dat de consument aansprakelijk was voor de aanrijding. De consument heeft het standpunt van de gevolmachtigde niet kunnen weerleggen.

 

De Geschillencommissie stelt dat, voor zover de consument verwijst naar het door partijen ondertekende aanrijdingsformulier, uit de situatieschets niet eenduidig blijkt op welke wijze de aanrijding is ontstaan. Echter, de consument heeft niet kunnen aantonen dat hij de bijzondere verrichting al had voltooid. Daarmee komt de commissie tot de conclusie dat de gevolmachtigde terecht de aansprakelijkheid van de consument heeft erkend. De vordering om de terugval van het aantal schadevrije jaren en de daaruit voortvloeiende verhoging van de premie ongedaan te maken, wordt afgewezen.

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships