Kifid 2019-726: Geen gevolgschade lekkage dan ook geen dekking reparatiekosten afvoerleiding

Een consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. In verband met een lekkende afvoerleiding heeft de consument de lekkage direct bij gevolmachtigde gemeld, de afvoerleiding laten repareren en vergoeding van de reparatiekosten bij gevolmachtigde geclaimd. De gevolmachtigde heeft de vergoeding van de reparatiekosten geweigerd.
De gevolmachtigde stelt dat gezien het feit dat de expertise heeft uitgewezen dat er geen gevolgschade was er ook geen dekking voor de reparatiekosten is. De reparatiekosten waren alleen ...