Kifid 2019-726: Geen gevolgschade lekkage dan ook geen dekking reparatiekosten afvoerleiding

Een consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. In verband met een lekkende afvoerleiding heeft de consument de lekkage direct bij gevolmachtigde gemeld, de afvoerleiding laten repareren en vergoeding van de reparatiekosten bij gevolmachtigde geclaimd. De gevolmachtigde heeft de vergoeding van de reparatiekosten geweigerd.

De gevolmachtigde stelt dat gezien het feit dat de expertise heeft uitgewezen dat er geen gevolgschade was er ook geen dekking voor de reparatiekosten is. De reparatiekosten waren alleen verzekerd als door de lekkage ook schade aan het woonhuis was ontstaan. Hiervan is niets gebleken, zodat de kosten verband houdende met de reparatie van de afvoerleiding niet gedekt zijn.

 

De geschillencommissie wijst de vordering van de consument af.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel