Kifid 2019-776: Uitleg reikwijdte zorgplicht adviseur bij verzakking riolering

Een consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten bij een verzekeraar. De consument heeft de woning in de verkoop gezet. Op een gegeven wordt vanwege stankoverlast geconstateerd dat de in kruipruimte van de woning rioolvuil lag. Bij nader onderzoek bleek dit afkomstig te zijn van het riool van de buren als gevolg van een verzakking.
De consument heeft zich tot de Adviseur gewend, die de consument heeft geïnformeerd en geadviseerd over de verdere afhandeling van de schade. De consument is echter niet tevreden met