Kifid 2019-779: Roestvorming remschijven auto is schade die niet gedekt is

Een consument heeft voor zijn auto bij een gevolmachtigde een ‘Extra Garantie’ Verzekering gesloten. Bij de Apk-keuring blijkt dat de remschijven ernstig verroest zijn en vervangen moeten worden. De consument claimt een vergoeding voor het vervangen van de remschijven. De claim wordt door de gevolmachtigde afgewezen.
De Geschillencommissie stelt vast dat de roestvorming aan de remschijven weliswaar is aan te merken is als een mechanische of elektronische storing op grond waarvan de verzekeraar ...