Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid 2019-779: Roestvorming remschijven auto is schade die niet gedekt is

Een consument heeft voor zijn auto bij een gevolmachtigde een ‘Extra Garantie’ Verzekering gesloten. Bij de Apk-keuring blijkt dat de remschijven ernstig verroest zijn en vervangen moeten worden. De consument claimt een vergoeding voor het vervangen van de remschijven. De claim wordt door de gevolmachtigde afgewezen.

De Geschillencommissie stelt vast dat de roestvorming aan de remschijven weliswaar is aan te merken is als een mechanische of elektronische storing op grond waarvan de verzekeraar schadevergoeding verleent, tevens is in de voorwaarde bepaald dat schade aan remschijven en – blokken van dekking is uitgesloten. De vraag is dan of roest als schade kwalificeert, waardoor dekking is uitgesloten.

De Geschillencommissie oordeelt dat als gevolg van de roestvorming sprake van waardevermindering van de remschijven, zodat sprake is van schade in de zin van de voorwaarden. De vordering wordt afgewezen. 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships