Kifid 2019-784: Afwijzing vorderingen ondanks niet correct verstrekte voorwaarden

Een consument heeft diverse lopende conflicten, waarvoor hij een beroep heeft gedaan op zijn rechtsbijstandsverzekering. De verzekering is in 2013 langs digitale weg afgesloten. Destijds heeft de consument geen algemene voorwaarden ontvangen bij de ontvangst van de verzekeringspolis en ook niet anderszins.
De Geschillencommissie stelt vast dat verzekeraar niet heeft aangetoond dat de ‘algemene voorwaarden’ op zijn website niet door hem konden worden gewijzigd noch dat hij die ...