Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid 2019-784: Afwijzing vorderingen ondanks niet correct verstrekte voorwaarden

Een consument heeft diverse lopende conflicten, waarvoor hij een beroep heeft gedaan op zijn rechtsbijstandsverzekering. De verzekering is in 2013 langs digitale weg afgesloten. Destijds heeft de consument geen algemene voorwaarden ontvangen bij de ontvangst van de verzekeringspolis en ook niet anderszins.

De Geschillencommissie stelt vast dat verzekeraar niet heeft aangetoond dat de ‘algemene voorwaarden’ op zijn website niet door hem konden worden gewijzigd noch dat hij die naar het persoonlijke e-mailadres van de consument heeft verstuurd. Ook heeft verzekeraar nagelaten aannemelijk te maken dat de voorwaarden gedurende een passende termijn ongewijzigd beschikbaar waren. De consument heeft dus gelijk in zijn stelling dat de algemene voorwaarden niet op de juiste wijze aan hem ter beschikking zijn gesteld. Gevolg hiervan is de voorwaarden buiten toepassing blijven.


Anderzijds is onbetwist vastgesteld dat de verzekering tot stand is gekomen, aangezien het polisblad is toegestuurd aan de consument. Bovendien is de verzekerings-overeenkomst voldoende bepaalbaar, omdat de afgesproken dekking en de premie op het polisblad zijn vermeld.

 

Ondanks het feit dat de voorwaarden niet correct aan de consument ter beschikking zijn gesteld, wijst de Geschillencommissie alle vorderingen i.v.m. de lopende conflicten af:

  • In het conflict met de Staat der Nederlanden was al eerder een beroep op het Kifid gedaan
  • In het conflict met de zorgverzekeraar was het conflict ontstaan voordat de verzekering was afgesloten
  • Het geschil met de Staten-Generaal kan de Geschillencommissie niet behandelen, omdat de consument het geschil niet direct heeft gemeld
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships