Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid 2019-801: Tegenpartij niet aansprakelijk dan eigen schuld en lagere Bonus/Malus-trede

Een consument heeft op 1 april 2017 bij gevolmachtigde van een verzekeraar een WA-verzekering voor haar Jeep afgesloten. Naast de WA-dekking heeft de consument ook een dekking met volledig casco.

Op 11 december 2017 ontstaat er schade aan de auto door een botsing met een sneeuwschuiver. Er is geen proces-verbaal opgemaakt en er is geen schadeformulier ingevuld.

De consument is op de Bonus/Malus-tabel een trede teruggeplaatst en eist vergoeding van het betaalde premieverschil en terugplaatsing naar de oorspronkelijke trede.

De vordering wordt afgewezen.

 De Geschillencommissie oordeelt dat als de wederpartij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade, zoals hier het geval is, er op basis van de verzekeringsovereenkomst sprake van eigen schuld. Dit impliceert dat de verzekeraar de consument terecht op een lagere trede heeft kunnen plaatsen.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships