Kifid 2019-801: Tegenpartij niet aansprakelijk dan eigen schuld en lagere Bonus/Malus-trede

Een consument heeft op 1 april 2017 bij gevolmachtigde van een verzekeraar een WA-verzekering voor haar Jeep afgesloten. Naast de WA-dekking heeft de consument ook een dekking met volledig casco.
Op 11 december 2017 ontstaat er schade aan de auto door een botsing met een sneeuwschuiver. Er is geen proces-verbaal opgemaakt en er is geen schadeformulier ingevuld.