Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid 2019-802: Geen sprake van arbeidsovereenkomst geen dekking rechtsbijstandsverzekering

Een consument heeft een rechtsbijstandsverzekering. De consument krijgt een geschil met zijn werkgever en meldt dit op 1 oktober 2018 bij de verzekeraar, waarbij hij aangeeft dat dat de zaak complex is.

De consument heeft de verzekeraar verzocht (3 oktober 2018) zijn dossier op kosten van de verzekeraar te laten behandelen door een advocaat naar keuze. Een jurist van de verzekeraar heeft het dossier in behandeling. De verzekeraar verleent uiteindelijk dekking voor het arbeidsrechtelijke conflict, maar niet voor de aandelenverkoop.

Na overleg met de advocaat wordt een voorstel aan de werkgever verzonden, die reageert met een tegenvoorstel. Daarop heeft de consument de verzekeraar op 7 november 2018 nogmaals verzocht het dossier over te dragen aan een advocaat naar keuze, maar dit verzoek is afgewezen, omdat de consument volgens de verzekeringsvoorwaarden in deze fase nog geen recht had op een advocaat naar keuze.

De verzekeraar is wel bereid alle onderdelen van het geschil, ook die welke niet onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering vallen (managementovereenkomst, aandelen en concurrentiebeding) te laten behandelen door het netwerkadvocatenkantoor van de verzekeraar.

 

Aangezien de advocaat van zijn keuze was betrokken bij de totstandkoming van zowel de arbeidsovereenkomst als de managementovereenkomst en om de situatie niet verder te laten escaleren en om tijd en geld te besparen, heeft de consument de verzekeraar verzocht het standpunt te heroverwegen. De verzekeraar heeft hieraan geen gehoor te geven. Daarop heeft de consument op eigen kosten een advocaat ingeschakeld en bij de verzekeraar geklaagd en de door hem gemaakte kosten gevorderd. De verzekeraar heeft de klacht en de vordering afgewezen.

 

De Geschillencommissie is van oordeel dat de verzekeraar de vergoeding van de advocaatkosten mocht afwijzen. De verzekering biedt dekking bij een geschil in het kader van een arbeidsovereenkomst, maar daarvan was hier geen sprake. Dit leidt tot de conclusie dat, ongeacht of de verzekeraar tijdens de behandeling fouten heeft gemaakt, de consument geen recht had op dekking.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships