Kifid 2019-803: Loonbetaling niet als verzekeringsvoorwaarde voor AO-verzekering gesteld

Een consument heeft via zijn werkgever een WIA-werknemersverzekering bij een verzekeraar. De werkgever is verzekeringnemer en de werknemer is verzekerde. De verzekering kent Algemene en Bijzondere voorwaarden. Sinds oktober 2013 was de consument gedeeltelijk arbeidsongeschikt en in de periode van oktober 2013 tot oktober 2015 verrichtte hij nog verschillende klusjes voor zijn werkgever. Na die periode is hij niet meer gaan werken, omdat de werkgever hem niet meer wilde betalen. Op 19 oktober 2015 is het dienstverband beëindigd, althans volgens de salarisspecificatie van de consument.
De consument heeft een beroep gedaan op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar die heeft zijn aangevraagde uitkering afgewezen, omdat er weliswaar sprake was van een dienstverband, ...