Kifid 2019-806: Klachten over expertisetapport aanrijding ongegrond

Een consument heeft een bromfietsverzekering bij Hema Financial Services B.V. (verder Hema). Op 18 juli 2016 is de consument met zijn bromfiets achterop een fietser gebotst. Hij heeft daarvan melding gemaakt bij Hema. Hema heeft een expert opdracht gegeven de toedracht van de botsing nader te onderzoeken. Daarop heeft de expert een rapport opgesteld, waarin ook een verklaring van de consument is opgenomen.
De consument heeft in juni 2018 kennis genomen van het op 31-10-2016 opgeleverde rapport, maar niet via Hema. Hij is het oneens met het rapport en klaagt dat:Hij