Kifid 2019-808: Schending zorgplicht uitfasering pensioen in eigen beheer

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) bouwde sinds 1991 zijn pensioen gedeeltelijk in eigen beheer en gedeeltelijk bij een verzekeringsmaatschappij op. In verband met de invoering van de Pensioenwet is voor het elders verzekerde deel van het pensioen (C-polis) m.i.v. 1 januari 2008 geopteerd voor het buiten toepassing laten van de Pensioenwet (PW), zodat geen sprake is van een werknemerspensioen. Hierdoor kon het pensioen eventueel later naar het eigenbeheerlichaam worden overgedragen.
Op 29 september 2016 ontvangt de DGA bericht van zijn adviseur dat in verband met de naderende einddatum van de pensioenverzekering bepaalde keuzes gemaakt moeten worden. Er worden 2 ...