Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid 2019-858: Schending informatieplicht bij aangaan rechtsbijstandsverzekering

Een consument heeft sinds 6-11-2016 een rechtsbijstandverzekering. In het aanvraagformulier heeft de consument aangegeven de afgelopen vijf jaar niet betrokken te zijn bij een: - arbeids- of WAO/WIA-geschil - huur- of burengeschil - of ander geschil en verwacht dit ook niet in de nabije toekomst. Daarmee schendt de consument zijn mededelingsplicht.

In mei 2017 doet de consument een verzoek om rechtsbijstand in verband met een geschil met de gemeente over een badkameraanvraag bij de uitvoerder, die het verzoek heeft afgewezen omdat de gebeurtenis vóór de ingangsdatum van de verzekering lag.

 

De uitvoerder heeft vervolgens de verzekeraar in kennis gesteld van het feit dat de consument geschillen heeft over zorgaanvragen, die dateren van voor de ingangsdatum van de rechtsbijstandverzekering. Daarop heeft de verzekeraar de consument geïnformeerd:

 

  • Geen gebeurtenissen die bij het aangaan van de verzekering al bekend waren worden verzekerd
  • Geen aanspraak op rechtsbijstand of juridisch advies bestaat voor geschillen die hiermee verband houden en/of hieruit voortvloeien
  • De verzekering alleen kan worden voortgezet onder andere voorwaarden
  • De verzekering per direct gestopt kan worden door dit schriftelijk binnen twee maanden aan te geven

Nadien hebben consument en verzekeraar met elkaar gecorrespondeerd, maar dit heeft niet geresulteerd in een wijziging van het standpunt van de verzekeraar, zodat de clausule ongewijzigd gebleven.

 

In april 2018 heeft de consument de uitvoerder verzocht om rechtsbijstand voor een geschil met de gemeente over de aanvraag van een nieuwe rolstoel in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Ook dat verzoek is door de uitvoerder afgewezen, omdat dit geschil uitgesloten was van dekking mede als gevolg van de plaatsing van de bewuste clausule.

 

Omdat partijen niet tot overeenstemming konden komen, heeft de consument een klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens (CRvdM).

 

Op 23 augustus 2018 heeft het CRvdM  geoordeeld dat de verzekeraar uit zakelijke overwegingen de clausule op de verzekering had geplaatst en daarmee geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt.

 

De Geschillencommissie concludeert dat de consument bij het invullen van een aanvraagformulier de mededelingsplicht heeft geschonden, de clausule door de verzekeraar op de verzekering mocht worden geplaatst en over de discriminatie op grond van ziekte/handicap geen uitspraak kan doen, omdat hierover het CRvdM  al een oordeel had geveld.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships