Kifid 2019-858: Schending informatieplicht bij aangaan rechtsbijstandsverzekering

Een consument heeft sinds 6-11-2016 een rechtsbijstandverzekering. In het aanvraagformulier heeft de consument aangegeven de afgelopen vijf jaar niet betrokken te zijn bij een: - arbeids- of WAO/WIA-geschil - huur- of burengeschil - of ander geschil en verwacht dit ook niet in de nabije toekomst. Daarmee schendt de consument zijn mededelingsplicht.
In mei 2017 doet de consument een verzoek om rechtsbijstand in verband met een geschil met de gemeente over een badkameraanvraag bij de uitvoerder, die het verzoek heeft afgewezen omdat ...