Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid 2019-868: Diefstal in voortuin geparkeerde en afgesloten scooter niet gedekt

Een consument heeft voor haar scooter een bromfietsverzekering met WA Volledig Casco dekking, waarin op blz. 17 van de verzekeringsvoorwaarden ook een Stallingsclausule is opgenomen. De scooter wordt gestolen en de verzekeraar weigert dekking van de schade.

Op grond van die Stallingsclausule moet de scooter tussen 20:00 uur en 08:00 uur worden geparkeerd in een goed afgesloten garage of in een daarvoor bestemde ruimte in de directe omgeving van de woning. Schade ontstaan door diefstal, joyriding of poging daartoe wordt alleen vergoed als er zichtbare sporen van braak zijn.  Bij aanwezigheid op een andere locatie dan het woonadres Als u met het motorrijtuig niet op het woonadres aanwezig bent. mag het motorrijtuig buiten worden gestald.

 

De consument heeft aangifte gedaan bij de politie. Op het aangifteformulier is aangegeven dat de scooter ergens tussen 20 september 2018 om 21:00 uur tot 21 september 2018 om 07:30 uur is gestolen. De scooter stond geparkeerd op de openbare weg.

 

De consument een beroep op de verzekering gedaan. Op grond van het expertiserapport heeft de verzekeraar de vordering afgewezen, omdat de diefstal op grond van de stallingsclausule niet gedekt was, omdat de scooter niet in een afgesloten ruimte stond. Consument is het daar niet mee eens en vordert dekking van de schade door diefstal (€ 2.010).

 

Volgens het aangifteformulier en het expertiserapport stond de scooter op de openbare weg, die niet als een ‘daarvoor bestemde ruimte’ kwalificeert. Dit geldt evenmin voor de voortuin, waarin volgens opgave van de consument de scooter stond geparkeerd. De consument heeft nog aangevoerd dat zij op de clausule niet bedacht hoefde te zijn omdat hiernaar in de toepasselijke voorwaarden niet is verwezen en de clausule pas op de laatste pagina van de voorwaarden is opgenomen.

 

De geschillencommissie volgt de consument niet in deze redenering. Op welke plaats de stallingsclausule in de voorwaarden is opgenomen, is niet relevant.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships