Kifid 2019-868: Diefstal in voortuin geparkeerde en afgesloten scooter niet gedekt

Een consument heeft voor haar scooter een bromfietsverzekering met WA Volledig Casco dekking, waarin op blz. 17 van de verzekeringsvoorwaarden ook een Stallingsclausule is opgenomen. De scooter wordt gestolen en de verzekeraar weigert dekking van de schade.
Op grond van die Stallingsclausule moet de scooter tussen 20:00 uur en 08:00 uur worden geparkeerd in een goed afgesloten garage of in een daarvoor bestemde ruimte in de directe omgeving ...