Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid 2019-894; Mag verzekeraar premie woonverzekering eenzijdig verhogen?

Een consument heeft een woonverzekering met verlengingsdatum 1 september 2018. In de verzekeringsvoorwaarden is bepaald dat de premie mag worden verhoogd c.q. de voorwaarden mogen worden gewijzigd als daar reden voor is op de verlengingsdatum of bijvoorbeeld omdat er erg veel schadegevallen zijn geweest. Vraag is of de verzekeraar dit zomaar kan.

De verzekeraar heeft de consument op 30 juli 2018 schriftelijk geïnformeerd dat de verzekering op 1 september 2018 zou worden verlengd en vernieuwd, wat de nieuwe premie zou worden en welke verschillen tussen de oude en de nieuwe verzekering bestaan. Daarnaast werd de consument gewezen op de mogelijkheid de verzekering dagelijks en zonder opzegtermijn op te zeggen.

 

De consument heeft bij de verzekeraar geklaagd over de verhoging van de maandpremie van € 30,13 naar € 44,90. Daarop heeft de verzekeraar uitgelegd waarom de premie is verhoogd.

 

De consument vordert restitutie het verschil tussen de oude en de nieuwe maandpremie over 12 maanden.

 

De geschillencommissie moet zich buigen over de vraag of de verzekeraar bevoegd was eenzijdig de verzekering (voorwaarden en premie) aan te passen. Op voorhand geeft de commissie aan dat de verzekeraar vrij is om de grenzen te bepalen van de risico’s waartegen al dan niet een dekking wordt afgegeven.

 

De geschillencommissie stelt vast dat de verzekeraar de consument tijdig en duidelijke heeft geïnformeerd over de verlenging van de verzekering, de daaraan inherente verandering van de premie en de voorwaarden en de mogelijkheid de verzekering dagelijks en zonder opzegtermijn op te kunnen zeggen. Hiermee heeft de verzekeraar aan zijn informatieplicht voldaan. Daarnaast is de commissie van mening dat de verzekeraar de consument voldoende heeft uitgelegd wat de reden is geweest om de Voorwaarden en de premie te wijzigen, zodat de verzekeraar aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

 

De vordering wordt afgewezen.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships