Kifid 2020-008: Toedeling levensverzekering impliceert niet automatisch toedeling van rechten

In het kader van een echtscheiding is een levensverzekering waarbij beide ex-echtgenoten verzekeringnemer waren, door het gerechtshof aan de ex-echtgenoot van de consument toebedeeld, die de verzekering vervolgens afkoopt. De verzekeraar stelt dat door die uitspraak de rechten die de consument aan de verzekering kon ontlenen zijn overgedragen aan de ex-echtgenoot. De consument is het daar niet mee eens en legt de zaak voor aan de geschillencommissie.   De geschillencommissie bepaalt dat uit het arrest van het gerechtshof volgt wat de rechtsverhouding tussen de ex-echtelieden is. Het arrest zegt echter niets over de rechtsverhouding van ex-echtelieden met derden, zoals de verzekeraar. Met andere woorden, de rechten van de consument als verzekeringnemer zijn niet overgedragen aan de ex-echtgenoot, zoals de verzekeraar meent, zodat de verzekeraar de levensverzekering niet had mogen afkopen zonder toestemming van de consument.   Daarop gaat de verzekeraar in beroep bij de Commissie van Beroep.  
De Commissie van beroep bevestigt de uitspraak van de geschillencommissie. De geschillencommissie heeft terecht vastgesteld dat in het arrest niets is bepaald over de rechtsverhouding ...