Kifid 2020-009: Verzwijging medische gegevens en daardoor geen recht op uitkering

Een consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten. Bij de aanvraag heeft de consument telefonisch een gezondheidsverklaring afgegeven. Daarna heeft hij de door de verzekeraar ingevulde verklaring ondertekend. In die ondertekende verklaring is niet aangegeven dat hij zijn huisarts heeft geraadpleegd in verband met hoofdpijnklachten, van de ziekte van Weil waaraan hij eerder heeft geleden en van een eerder consult wegens psychische klachten.   Op grond daarvan heeft de geschillencommissie gesteld dat de consument zijn mededelingsplicht heeft geschonden. Het gevolg daarvan is dat als de verzekeraar kennis had gehad van de feitelijke stand van zaken, de verzekering niet tot stand zou zijn gekomen. De verzekering wordt onmiddellijk beëindigd en de vordering van de consument wordt afgewezen.   De consument gaar daarop in beroep bij de Commissie van Beroep.  
De Commissie van Beroep komt tot de conclusie dat de consument zijn mededelingsplicht heeft geschonden ten aanzien van de ziekte van Weil en zijn medicijngebruik en dokterscontacten in verband