Kifid 2020-218: Premieverhoging woonverzekering per contractvervaldatum toegestaan

De verzekeraar heeft de consument op 13 augustus 2018 schriftelijk meegedeeld dat bij de verlenging van de woonverzekering per 1 oktober 2018 de premie wordt verhoogd van € 150,44 naar € 221,53. Nadat de consument de verzekering had gewijzigd, waardoor de premie daalde naar  € 180,60, heeft de consument de verzekeraar bericht niet akkoord te gaan met de wijziging van de verzekering. Daarop heeft de verzekeraar (21-08-2018) een toelichting gegeven op de reden van het wijzigen van de premie en op de factoren die worden meegenomen bij het berekenen van de premie.   De consument vordert aanpassing van de door de verzekeraar gewijzigde dekking, omdat deze niet (meer) aansluit op zijn verzekeringsbehoefte.  
Zowel de dekking voor de inboedel als is voor diefstalgevoelige apparatuur is veel hoger dan de feitelijke waarde. Bovendien is de dekking uitgebreid met een tuinverzekering waaraan geen ...