Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid 2019-257: Adviseur is tekortgeschoten in zorgplicht inzake KEW's

Dit bericht betreft een samenvatting van een (bindende) tussenuitspraak van het Kifid

Na advies en bemiddeling van Hypotheek Visie hebben een klant en zijn partner in 2002 een hypothecaire geldlening afgesloten bij Woonfonds. De hoofdsom van de geldlening bedraagt € 694.000. De geldlening bestaat uit vier leningdelen, waaronder twee spaarhypotheken met een totale hoofdsom van € 402.000. Ter aflossing van deze spaarhypotheken zijn twee spaarverzekeringen afgesloten bij Avéro Achmea. De spaarverzekeringen kennen een gezamenlijk eindkapitaal van € 402.000 en zijn beide vormgegeven als kapitaalverzekering eigen woning (KEW).

 

De klant en zijn partner hadden de uitdrukkelijke wens om de geldlening in 2022 volledig af te lossen. Met dit doel zijn de KEW’s afgesloten. In 2013 is de klant gebleken dat het gezamenlijk eindkapitaal van de spaarverzekeringen de fiscale vrijstelling die voor KEW’s geldt, overschrijdt. Het gevolg is dat de klant in 2022 over een gedeelte van de KEW-uitkeringen belasting zal moeten betalen en de geldlening niet volledig zal kunnen worden afgelost.

 

Begin 2017 is de portefeuille van Hypotheek Visie overgenomen door een andere adviseur. De klant verwijt deze adviseur dat hij in zijn jegens de klant in acht te nemen zorgplicht toerekenbaar tekort is geschoten door hem in 2002 te voorzien van een onjuist dan wel onvolledig advies. De adviseur heeft de klant niet dan wel onvoldoende geïnformeerd over het overschrijden van de vrijstelling en de gevolgen hiervan. De klant heeft in verband hiermee een klacht ingediend bij het Kifid (nr. 2019-257).

 

Volgens de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening draagt de adviseur na de overname van de portefeuille van Hypotheek Visie de verantwoordelijkheid en is hij aansprakelijk voor eventuele fouten die Hypotheek Visie in het verleden bij het aan de klant verstrekte advies heeft gemaakt. Naar het oordeel van de commissie ligt het in de relatie tussen de klant en de adviseur binnen de risicosfeer van de adviseur om de specifieke kenmerken te kennen van de producten waarvoor hij adviseert en de klant hierover adequaat te informeren. Nu de adviseur heeft nagelaten de klant te wijzen op de eventuele consequenties van de geadviseerde hypotheekconstructie, is de adviseur naar het oordeel van de commissie in dit specifieke geval tekortgeschoten in haar zorgplicht. De commissie heeft partijen opgedragen zich nader uit te laten over de schade.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships