Kifid 2018-795: Bank heeft bij informeren over aanwenden lijfrentekapitaal zorgplicht geschonden

Eind 2010 valt voor belanghebbende een lijfrentekapitaal vrij. Het beschikbare bedrag is 

€ 20.315. Begin 2011 stort belanghebbende na overleg met de bank het bedrag op een geblokkeerde spaarrekening bestemd voor pensioenaanvulling.

Eind 2015 neemt belanghebbende contact op met de bank voor nadere informatie over de bestedingsmogelijkheden van het opgebouwde kapitaal. Hij geeft aan een lijfrente te willen sluiten met zijn dochter als begunstigde. Deze optie is echter niet mogelijk op grond van de dan geldende fiscale wetgeving.

 

Belanghebbende vordert van de bank een schadevergoeding omdat hij door de storting in 2011 op een geblokkeerde spaarrekening niet meer gebruik kan maken van het ‘oude fiscale regime’. Volgens belanghebbende bedraagt de schade € 11.500. Dit bedrag baseert hij op 52% belasting over een in 5 jaar uit te keren lijfrente.

 

Het Kifid oordeelt dat uiteindelijk onvoldoende vast is komen te staan dat de bank belanghebbende expliciet erop heeft gewezen dat belanghebbende door de gemaakte keuze geen gebruik meer kon maken van de gunstige(r) aanwendingsmogelijkheden op basis van het fiscale regime van vóór 1992, waaronder het schenken van de lijfrente-uitkeringen aan de kinderen. De bank heeft derhalve de zorgplicht geschonden. Het Kifid zal de hoogte van de schadevergoeding later bepalen.