Kifid: Bank heeft zich schuldig gemaakt aan overkreditering

Introductie

Het Kifid heeft op 6 mei 2019 uitspraak gedaan of een bank zich schuldig heeft gemaakt aan overkreditering.

 

Artikel

Belanghebbende en zijn toenmalige vriendin hebben voor de financiering van hun gezamenlijke woning een hypothecaire geldlening afgesloten. Na het verbreken van de relatie is belanghebbende in de woning blijven wonen. Belanghebbende heeft vervolgens een nieuwe hypotheek afgesloten.

 

Belanghebbende klaagt dat sprake is van overkreditering, omdat de hypotheekschuld gelijk is aan ongeveer 8,6 maal het bruto jaarsalaris. Belanghebbende verlangt in verband met de overkreditering een vergoeding van € 150.000 voor de rente die de bank hem over het te veel verstrekte krediet in rekening heeft gebracht en nog zal brengen.

 

Het Kifid oordeelt dat de bank zich niet heeft gehouden aan de eigen acceptatienormen wat betreft de toetsrente. Er is een voorzienbaar reëel risico dat na afloop van de rentevast-periode de rentelasten aanmerkelijk zouden stijgen en (ruim) buiten de woonquote zouden vallen. De bank had belanghebbende uitdrukkelijk hierop moeten wijzen en hem hiervoor moeten waarschuwen.

 

De bank moet de schade vergoeden die belanghebbende heeft geleden doordat de bank haar zorgplicht jegens hem heeft geschonden. De omvang van de schade moet worden vastgesteld door een vergelijking te maken tussen de feitelijke situatie waarin belanghebbende zich bevindt na de kredietverlening en de hypothetische situatie waarin geen overkreditering zou hebben plaatsgevonden.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel