Kifid blijft dienstverlening verbeteren

Consumenten die een klacht hebben over een financiële dienstverlener, moeten altijd eerst een klacht bij die financiële dienstverlener zelf indienen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de consument naar een civiele rechter stappen om zijn gelijk te halen, maar die drempel ligt relatief hoog – onder meer vanwege hoge kosten. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een andere mogelijkheid. Door de laagdrempeligheid is het voor consumenten relatief makkelijk om daar de klacht in te dienen. Het Kifid probeert zijn dienstverlening aan consumenten voortdurend te verbeteren. Eind 2016 is een evaluatierapport over de werkwijze van het Kifid gepubliceerd. Aan de hand daarvan kondigt het Kifid een verdere verbetering aan in zijn dienstverlening vanaf begin 2017.
Geschiedenis KifidSinds het begin van de 21ste eeuw bestond er publiekelijk grote ontevredenheid over de wijze waarop consumenten klachten konden indienen bij