Kifid geeft duidelijkheid over maximale premiestijging

Na eerder al uitspraken te hebben gedaan over gevolmachtigden die grote premieverbeteringen voorstellen als automatische aanpassing, heeft het Kifid nu een  algemeen standpunt op tafel gelegd over de maximale verhoging van premies. Een premieverhoging van meer dan 10% kan niet met de en bloc-clausule. De verzekeraar moet de verzekering op tijd opzeggen.

En bloc clausuleDe en bloc-clausule geeft een verzekeraar het recht om tussentijds of per vervaldatum de premie  en/of voorwaarden van een verzekering aan te ...