Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid geeft duidelijkheid over maximale premiestijging

Na eerder al uitspraken te hebben gedaan over gevolmachtigden die grote premieverbeteringen voorstellen als automatische aanpassing, heeft het Kifid nu een  algemeen standpunt op tafel gelegd over de maximale verhoging van premies. Een premieverhoging van meer dan 10% kan niet met de en bloc-clausule. De verzekeraar moet de verzekering op tijd opzeggen.

En bloc clausule
De en bloc-clausule geeft een verzekeraar het recht om tussentijds of per vervaldatum de premie  en/of voorwaarden van een verzekering aan te passen. Na ontvangst van de wijzigingen heeft verzekerde 30 dagen de tijd om de verzekering te beëindigen. Doet verzekerde niets dan loopt de verzekering gewijzigd door. 

Het standpunt van het Kifid
In een uitspraak tegen een verzekeraar die de premies van een pakketverzekering met meer dan 22% verhoogde sprak het Kifid uit dat een premieverhoging tot 10% nog gezien kan worden als een automatische aanpassing. Met andere woorden door de verzekering met en bloc-clausule af te sluiten accepteert verzekerde dat er premieverhogingen tot 10% kunnen voorkomen. 

Als een verzekeraar de premie met meer dan 10% wenst te verhogen, dan kan geen gebruik gemaakt worden van de en bloc-clausule. De verzekeraar moet de verzekering dan opzeggen met de opzegtermijn van twee maanden uit het Burgerlijk Wetboek. Verzekeraar kan de verzekerde dan voorstellen een nieuwe verzekering af te sluiten met de premieverhoging groter dan 10%. Alleen als verzekerde akkoord gaat met het nieuwe aanbod komt een nieuwe verzekering tot stand. 

Gevolg in dit geval
In dit geval vorderde de verzekerde van de verzekeraar dat de premieverhoging tot een redelijk percentage wordt teruggebracht. Het Kifid ging verder. De verzekering is niet rechtsgeldig opgezegd en loopt gewoon door. De verzekeraar moet het verschil tussen de oude en de nieuwe premie terugbetalen. 

De toekomst
Het is mooi dat het Kifid nu een duidelijke grens heeft gesteld. Tegelijk zien we een nieuwe onduidelijkheid ontstaan. Het Kifid zegt er komt een nieuwe overeenkomst tot stand. Een nieuwe overeenkomst betekent een nieuwe spontane mededelingsplicht voor de verzekerde. De vraag is of dat de bedoeling is.

Voorbeeld
Een verzekerde heeft al 15 jaar een verzekering heeft bij dezelfde verzekeraar voor zijn inboedel. Vijf jaar geleden heeft hij problemen gehad met een autoverzekeraar en deze heeft de verzekering opgezegd. Deze opzegging valt onder de spontane mededelingsplicht. Bij het aanvragen van een nieuwe verzekering moet dit worden gemeld  aan de verzekeraar. Dat lijkt ook te gelden als de verzekeraar de verzekering opzegt om de premie (met meer dan 10%) te kunnen verhogen en daarna komt bij dezelfde verzekeraar een nieuwe verzekering tot stand met dezelfde voorwaarden en een hogere premie.

Is er sprake van een gebrek in de mededeling als de verzekeraar een nieuwe verzekering heeft afgesloten om de premie te kunnen verhogen? Het antwoord hierop is onduidelijk. 

Nog openstaande vragen
Moet de verzekerde van wie de polis is opgezegd door een verzekeraar die een premieverhoging wil doorvoeren dit in het vervolg melden aan elke verzekeraar die hem een aanvraagformulier voorlegt voor een willekeurige andere verzekering? 

Tot slot is nog niet duidelijk wat het Kifid vindt als een verzekeraar twee jaar achter elkaar de premie met maximaal 10% verhoogt. Op grond van de huidige uitspraak lijkt dit binnen de grenzen. We moeten afwachten hoe het Kifid reageert als deze situatie wordt voorgelegd.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships