Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid geeft nieuwe invulling aan begrip dominant cause

Een woonhuis verzakt en scheurt nadat het waterschap damwanden heeft aangebracht om werkzaamheden uit te voeren. De verzekeraar wijst de schade af op grond van de uitsluiting verzakking. De geschillencommissie zegt dat de schade is gedekt, omdat de belangrijkste oorzaak voor de schade het slaan van de damwanden is. Dat is een plotselinge van buiten komende oorzaak die is gedekt. Verzakking is niet de “dominant cause” van de schade.

De feiten
Consument heeft een woonhuisverzekering die dekt tegen: “Schade aan of verlies van uw woning. U bent verzekerd als de schade is veroorzaakt door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis. Behalve als wij in deze voorwaarden aangeven dat een schade niet of gedeeltelijk is verzekerd.” 

Onder de uitsluitingen is opgenomen: “Het (gedeeltelijk) verzakken of instorten van uw woning of door fouten in de constructie van uw woning.” 

Voor het uitvoeren van werkzaamheden slaat het Waterschap damwanden en verlaagt het waterpeil. Het woonhuis verzakt en scheurt. De verzekeraar wijst de schade af omdat de oorzaak verzakking is.

De mening van verzekerde
Verzekerde stelt dat de schade het gevolg is van de werkzaamheden door het Waterschap en die werkzaamheden zijn niet uitgesloten als schadeoorzaak.

Verzekerde verwijst naar de website van de verzekeraar. Daar staat dat uitsluitend bedoeld is ‘verzakking als gevolg van constructiefouten’ uit te sluiten. Daarom kan verzekeraar zich niet beroepen op een ruimere uitleg. In de uitleg van de verzekeraar zou ook verzakking als gevolg van bijvoorbeeld brand niet gedekt zijn, dat kan niet de bedoeling zijn geweest. 

Het verweer van de verzekeraar
De schade is niet plotseling ontstaan en verzakking is een uitsluiting. Dit is een gebruikelijke en toegestane uitsluiting. Er is geen verband tussen de uitsluiting voor constructiefouten en de uitsluiting voor verzakking. Verzakking is uitgesloten als oorzaak van alle schade, niet alleen als gevolg van constructiefouten.

De informatie op de website is niet bindend. De voorwaarden zijn voldoende duidelijk. 

De overwegingen van de geschillencommissie
Omdat in de polisvoorwaarden geen omschrijving van de van toepassing zijnde causaliteit is opgenomen, moet worden uitgegaan van de wettelijke regeling en de jurisprudentie. Gekeken moet worden naar de ‘dominant cause’. We moeten kijken naar  een plotselinge en onverwachte gebeurtenis  die moest leiden tot de schade.  Als de verzekeraar een andere causaliteitsleer wilde toepassen, had hij dat in zijn voorwaarden moeten regelen. 

Verzekeraar heeft erkend dat de waterstand 2,5 meter werd verlaagd. Op de zitting is vastgesteld dat de “dominant cause” van de schade het plaatsen van de damwanden is. Kennelijk gaan beide partijen ervan uit dat dit een plotselinge onverwachte gebeurtenis is. 

Verzekeraar heeft een “all risks” verzekering aangeboden. 

Het oordeel
Het plaatsen van damwanden is niet uitgesloten als schade oorzaak. De verzekeraar moet uitkeren.  

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships