Kifid geeft nieuwe invulling aan begrip dominant cause

Een woonhuis verzakt en scheurt nadat het waterschap damwanden heeft aangebracht om werkzaamheden uit te voeren. De verzekeraar wijst de schade af op grond van de uitsluiting verzakking. De geschillencommissie zegt dat de schade is gedekt, omdat de belangrijkste oorzaak voor de schade het slaan van de damwanden is. Dat is een plotselinge van buiten komende oorzaak die is gedekt. Verzakking is niet de “dominant cause” van de schade.

De feitenConsument heeft een woonhuisverzekering die dekt tegen: “Schade aan of verlies van uw woning. U bent verzekerd als de schade is veroorzaakt door een ...