Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid geeft uitleg over verantwoordelijkheden hersteladvies

In het verleden zijn veel beleggingsverzekeringen verkocht aan klanten, waarbij hoge rendementen zijn voorgespiegeld. Sinds een aantal jaren staat vast dat geprognosticeerde rendementen niet worden gehaald. Daarnaast is er vaak sprake van hoge (verborgen) kosten of overlijdensrisicopremies, waardoor het resultaat van de beleggingsverzekeringen zwaar tegenvalt.

Inmiddels is wettelijk vastgelegd dat klanten met dergelijke beleggingsverzekeringen recht hebben op een hersteladvies. Maar dit hersteladvies zelf stuitte ook op ontevredenheid, omdat onduidelijk was voor wiens rekening de kosten van dit hersteladvies moesten komen. Daarover geeft het Kifid nu duidelijkheid in enkele richtinggevende uitspraken.

Nieuwsbericht Kifid
In een nieuwsbericht (zie eerste externe link) geeft het Kifid een samenvatting van enkele conclusies met betrekking tot klachten over het hersteladvies. Consumenten hebben zowel tegen adviseurs (tussenpersonen) als tegen verzekeraars klachten ingediend.

Het Kifid heeft inmiddels vier uitspraken gedaan. Twee daarvan hebben betrekking op een klacht tegen de verzekeraar (die niet zelf adviseert) en twee tegen een tussenpersoon. Het gaat om twee klanten die zowel bij de verzekeraar als de tussenpersoon een klacht hebben ingediend over het verloop van het hersteladvies en doorberekening van kosten daarvan. Het gaat om twee verschillende verzekeraars en tussenpersonen.

Met betrekking tot de werkzaamheden voor het hersteladvies, heeft het Kifid als volgt beslist. 

Werkzaamheden verzekeraar
Het Kifid baseert zich op de wetgeving over hersteladvies (Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) en Nadere Regelgeving Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (NRGfo)). In deze wetgeving (zie externe links) staat vermeld wat van een verzekeraar wordt geëist in het kader van hersteladvies. In grote lijnen komt het er op neer dat een verzekeraar twee verantwoordelijkheden heeft:

 1. Ze moet zich inspannen om consumenten een weloverwogen keuze te laten maken om de beleggingsverzekering
  • voort te zetten of
  • te wijzigen of
  • stop te zetten.
 2. Ze moet adviseurs voldoende informatie geven om hen in staat te stellen passende adviezen te geven aan de consument met een beleggingsverzekering.

Het Kifid stelt vast dat de verzekeraars niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor het hersteladvies zelf, of de kosten daarvan. 

Werkzaamheden adviseur
Op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) moet een adviseur een consument zorgvuldig adviseren. In het kader van hersteladvies, heeft de AFM hiervoor richtlijnen en een stappenplan gepubliceerd (zie externe links). Op basis van de publicaties van de AFM trekt het Kifid de volgende conclusie met betrekking tot de verantwoordelijkheden van de adviseur. De adviseur moet drie zaken toetsen:

 1. Wat heeft de consument op het moment van het hersteladvies aan belegd vermogen gerealiseerd?
 2. Wat was zijn beleggingsdoel toen de consument de overeenkomst sloot?
 3. Wat kan de consument doen om dit doel (zoveel mogelijk) te benaderen? 

Het hersteladvies moet uitgaan van het oorspronkelijke doel. In het hersteladvies moeten telkens de mogelijkheden voortzetten, wijzigen en afkopen (zoals door verzekeraar opgegeven) aan bod komen. Er kan uiteraard ook een passend alternatief worden geadviseerd. 

Volgens de richtlijn van de AFM moet dit hersteladvies kosteloos worden gegeven, omdat de bemiddelende tussenpersoon hiervoor al een beloning heeft ontvangen (of nog steeds ontvangt in geval van doorlopende provisie). Het Kifid stelt dat de grens van dit kosteloze hersteladvies ligt bij het aanpassen, wijzigen of omzetten van de oorspronkelijke beleggingsverzekering, in relatie tot het oorspronkelijke doel van die verzekering. 

De adviseur hoeft dus geen volledige uitsplitsing van de kosten van het afgesloten product of de besproken opties op te nemen in het hersteladvies. Ook het geven van advies dat verder gaat dan het aanpassen, wijzigen of omzetten van de beleggingsverzekering om alsnog het doel te bereiken, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de adviseur in het kader van gratis hersteladvies.  

Bindende uitspraken
Op basis van bovenstaande uitgangspunten, komt het Kifid tot de conclusie dat in de twee onderhavige zaken zowel door de verzekeraars als door de tussenpersonen voldoende inspanning is geleverd.

De vorderingen van de klanten tegen beide partijen worden afgewezen. Het gaat in totaal om vier uitspraken (nummers 2016-438, 2016-439, 2016-440, 2016-441), waarvan er twee in de externe links zijn opgenomen.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships