Kifid geeft uitleg over verantwoordelijkheden hersteladvies

In het verleden zijn veel beleggingsverzekeringen verkocht aan klanten, waarbij hoge rendementen zijn voorgespiegeld. Sinds een aantal jaren staat vast dat geprognosticeerde rendementen niet worden gehaald. Daarnaast is er vaak sprake van hoge (verborgen) kosten of overlijdensrisicopremies, waardoor het resultaat van de beleggingsverzekeringen zwaar tegenvalt.

Inmiddels is wettelijk vastgelegd dat klanten met dergelijke beleggingsverzekeringen recht hebben op een hersteladvies. Maar dit hersteladvies zelf stuitte ook op ontevredenheid, omdat onduidelijk was voor wiens rekening de kosten van dit hersteladvies moesten komen. Daarover geeft het Kifid nu duidelijkheid in enkele richtinggevende uitspraken.

Nieuwsbericht KifidIn een nieuwsbericht (zie eerste externe link) geeft het Kifid een samenvatting van enkele conclusies met betrekking tot klachten over het ...