Kifid keurt renteopslag Euriborrente af

Het Kifid behandelt twee klachten van klanten met een hypothecair krediet, waarvan de rente afhankelijk is van het Euribortarief. Het gaat om klanten van twee verschillende banken, die het niet eens zijn met een verhoging van de renteopslag op de Euriborrente. In 2014 oordeelden zowel het Gerechtshof in Amsterdam als het Kifid nog dat het verhogen van renteopslagen op het Euribortarief waren toegestaan. Nu oordeelt het Kifid anders.
Klacht van klant tegen ABN AMRO (nr. 2017-362)Een klant heeft een klacht ingediend tegen ABN AMRO. Hij heeft een hypothecair krediet met een rente tegen het ...