Kifid: Mkb’er met klacht over alternatieve financiering kan beroep doen op Kifid

Het Kifid heeft aangegeven dat vanaf 1 juli 2019 kleinere mkb-ondernemers en zzp’ers ook met een klacht over een alternatieve financiering terecht kunnen bij het klachteninstituut.

Ondernemers met klachten over een geldlening of kredietfaciliteit van de bank kunnen al sinds juli 2018 terecht bij het Kifid. Ondernemers met een klacht over een alternatieve financiering zijn nu nog aangewezen op de rechter. Heeft een kleinere ondernemer een klacht over zijn alternatieve financiering dan is vanaf 1 juli 2019 het Kifid het toegankelijke en deskundige alternatief voordat een gang naar de rechter wordt ingezet. Het klachtenloket voor alternatieve financiering bij het Kifid is een initiatief van de Stichting MKB Financiering en maakt deel uit van de Gedragscode MKB Financiers. 

 

In het reglement voor Geschillenbeslechting alternatieve financiering is vastgelegd welke klachten worden behandeld en hoe de klachtprocedure werkt. Het Kifid behandelt alleen klachten van kleinere ondernemers over alternatieve financiering verstrekt door nieuwe financiers, die de Gedragscode MKB Financiers hebben ondertekend. Onderdeel van deze Gedragscode is dat de nieuwe financier een eigen klachtenregeling heeft en dat hij zich bindend aansluit bij het Kifid. Verder moet de klacht gaan over een financiering die is aangevraagd vanaf 1 juli 2019.

 

De uitspraken over alternatieve financiering zijn bindend voor financieringen tot € 250.000, zoals dat ook geldt voor uitspraken over kleinzakelijke financiering door banken.