Kifid: Niet kunnen beleggen in een bepaald fonds is niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid

Belanghebbende belegt bij een bank op basis van een execution only dienstverlening. Hierbij verwerkt de bank de door belanghebbende gegeven orders voor diens rekening en risico. Van toepassing zijn ‘Algemene Voorwaarden Beleggen’. In deze voorwaarden is onder andere opgenomen op welke beurzen kan worden belegd en dat de bank bepaalde beleggingsdiensten en -producten mag weigeren.

 

Belanghebbende heeft in 2018 de bank verzocht om 1000 aandelen van een bepaald fonds te kopen. De bank heeft deze opdracht echter geweigerd. Belanghebbende heeft hierover geklaagd en vordert € 4.500 van de bank.

 

Het Kifid is van oordeel dat de bank niet gehouden was om belanghebbende te faciliteren in zijn wens om participaties in het door hem gewenste fonds te kopen. Uit de voorwaarden volgt niet dat het assortiment van fondsen of effecten, waarin belegd kan worden, onbeperkt is. De bank kan voorts niet verplicht worden om bepaalde beleggingsdiensten of -producten aan te bieden. Op basis van de voorwaarden heeft de bank de mogelijkheid om bepaalde beleggingsdiensten of -producten te weigeren.

Dat in het onderhavige geval het betreffende beleid van de bank in strijd is met de redelijkheid en billijkheid, is niet gebleken of aannemelijk gemaakt. Het Kifid wijst de vordering dan ook af.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel