Kifid onafhankelijk instituut

image_pdf

Het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid), dat nagenoeg volledig werd bemenst door vertegenwoordigers van brancheorganisaties, wordt volledig losgekoppeld van de financiële sector. Het Kifid komt in belangrijke mate onder toezicht van het ministerie van Financiën te staan. Ook de benoeming van de Ombudsman Financiële Dienstverlening wordt gewijzigd. De benoeming moet voortaan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Nieuw is ook dat de Ombudsman een zaak direct kan doorverwijzen naar de geschillencommissie. Verder zullen voortaan de namen van de betreffende instellingen, die nu nog geanonimiseerd zijn, wel worden genoemd.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel