Kifid onderscheidt declarabele en niet-declarabele nazorg

Een klant heeft een overeenkomst van opdracht met een bemiddelaar voor het adviseren en bemiddelen in een hypothecair krediet. In de overeenkomst is ook de nazorg geregeld. De klant zegt het nazorgabonnement op en de adviseur is het daar niet mee eens. Het Kifid concludeert dat het nazorgabonnement wel mag worden opgezegd, maar dat de adviseur dan nog altijd bepaalde nazorg moet leveren. Dat vloeit voort uit de wet (Burgerlijk Wetboek en Wft). Het Kifid stelt dat bepaalde nazorg bij een hypothecair krediet kosteloos moet worden geboden.
De casusDe klant betaalt € 20 per maand aan het nazorgabonnement. De klant wil dit abonnement opzeggen, maar de adviseur stelt dat dit niet kan. De klant dient ...