Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid onderscheidt declarabele en niet-declarabele nazorg

Een klant heeft een overeenkomst van opdracht met een bemiddelaar voor het adviseren en bemiddelen in een hypothecair krediet. In de overeenkomst is ook de nazorg geregeld.

De klant zegt het nazorgabonnement op en de adviseur is het daar niet mee eens. Het Kifid concludeert dat het nazorgabonnement wel mag worden opgezegd, maar dat de adviseur dan nog altijd bepaalde nazorg moet leveren. Dat vloeit voort uit de wet (Burgerlijk Wetboek en Wft). Het Kifid stelt dat bepaalde nazorg bij een hypothecair krediet kosteloos moet worden geboden.

De casus
De klant betaalt € 20 per maand aan het nazorgabonnement. De klant wil dit abonnement opzeggen, maar de adviseur stelt dat dit niet kan. De klant dient hierop een klacht in bij de tussenpersoon. De klant stelt dat de adviseur ook zonder nazorgabonnement een wettelijke plicht heeft tot het bieden van nazorg, omdat dit voortvloeit uit de Wft (als zorgplichteis). De adviseur geeft toe dat er een beheerplicht is, maar dat deze plicht niet kosteloos is.

De klant dient hierop een klacht in bij het Kifid.

De uitspraak
Het Kifid stelt dat er sprake is van wettelijk verplichte nazorg op basis van artikel 4:20 van de Wet op het financieel toezicht. Voor de nazorg die op basis van dit artikel moet worden geboden, mogen geen kosten in rekening worden gebracht. Ook uit artikel 7:401 van het Burgerlijk Wetboek (algemeen zorgplichtartikel) vloeit voort dat de adviseur bepaalde verplichtingen heeft tijdens de looptijd van het financiële product, als hij hiervoor bij het adviseren en bemiddelen al een beloning heeft ontvangen. De nazorgwerkzaamheden bestaan uit vier onderdelen:

  1. Hulp bij renteverleningsvoorstellen.
  2. Vragen met betrekking tot de bestaande hypotheeksituatie.
  3. Hulp bij het bemiddeling extra aflossing.
  4. Bemiddeling bij uitkeren van de overlijdensrisicoverzekering.

Het Kifid stelt dat punten 2 en 4 vallen onder de verplichte wettelijke nazorg. Hiervoor mag dus geen vergoeding worden gevraagd. Punten 1 en 3 worden door het Kifid ‘aanvullende nazorg’ genoemd. Het in rekening brengen van nazorgkosten voor die diensten, is wat Kifid betreft dus wel terecht.

De klant mag het abonnement voor deze ‘aanvullende nazorg’ wel gewoon opzeggen. De adviseur is dan nog altijd verplicht de wettelijke nazorg te verlenen, maar niet meer kosteloos te helpen bij renteverlening of extra aflossingen. 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships