Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid stelt hoge eisen aan de waarschuwing voor gevolgen premieachterstand op WAM-verzekering

Een verzekeraar vermeldde de gevolgen van wanbetaling op de achterkant van de aanmaning. Het Kifid vond dit niet voldoende duidelijk. De verzekeraar mocht de dekking van de polis niet opschorten.

De Casus

Een verzekeraar heeft in zijn voorwaarden bepaald dat zij de dekking van de WAM-verzekering mag opschorten de vijftiende dag nadat de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk is aangemaand en betaling is uitgebleven. Deze regeling voldoet geheel aan de regels van artikel 7:934 BW.

Als de premie vervolgens daadwerkelijk niet wordt betaald dan verstuurt de verzekeraar een aanmaning met onder meer de volgende tekst:

“Wij wijzen u erop dat uw betaling voor [datum] op onze rekening dient te zijn bijgeschreven. Op de achterzijde van deze brief kunt u lezen wat de gevolgen zijn van het uitblijven van premiebetaling binnen de gestelde termijn.” Er worden door de partijen geen brieven met tekst op de achterzijde overlegd.

Drie dagen na de in de aanmaning genoemde datum informeert de verzekeraar de klant dat de dekking is opgeschort. Uiteindelijk wordt de premie zes weken later alsnog betaald. Vervolgens herhaalt  deze situatie zich.

Opvallend is dat in een volgende aanmaning staat: “In uw belang wijzen wij op de polisvoorwaarden die aangeven dat, indien de nota niet binnen 30 dagen na de vervaldag is betaald, geen recht aan de verzekeringsovereenkomst kan worden ontleend.”

Vervolgens doet zich een schade voor tijdens de schorsingsperiode. De klant claimt de schade.

De eis

De consument eist dat de schade die is ontstaan tijdens een schorsingsperiode wordt vergoed en dat een verhaalsactie wordt opgestart onder de betreffende dekking. Verder klaagt de klant over onduidelijkheid in de verwerking van de boekingen.

De uitspraak

Het Kifid is van mening dat schorsing van de dekking alleen kan plaatsvinden als in de aanmaning de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn vermeld. Dit is dwingend recht.

Omdat het Kifid geen achterkant van de aanmaningen heeft ontvangen van de verzekeraar en de klager in dit dossier, is zij van oordeel dat de aanmaning niet voldoet aan de eisen van de wet. De dekking kon niet worden geschorst.

Het Kifid gaat niet verder in op de opmerkingen over de betalingen en de kwaliteit van de verzekeraar. De schade moet alsnog in behandeling worden genomen.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships