Kifid: Verzekeraar moet afkoopwaarde herrekenen

Het Kifid heeft op 20 mei 2019 uitspraak gedaan of een verzekeraar de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering moet herrekenen.

Belanghebbende heeft in 1997 een beleggingsverzekering met lijfrenteclausule afgesloten. Bij de verzekering is sprake van een overlijdensrisicodekking en kapitaalopbouw op basis van beleggen met het beleggingsrisico geheel voor rekening van belanghebbende. Tevens is vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid met wachttijd 12 maanden meeverzekerd. Belanghebbende heeft de verzekering in 2008 afgekocht.

 

Belanghebbende stelt dat hij de destijds afgegeven offerte zo mocht opvatten dat gedurende de looptijd van de verzekering een deel van de premie aan kosten en overlijdensrisicopremie in rekening zal worden gebracht en dat 92% van de premie zal worden belegd. Belanghebbende heeft hieruit afgeleid dat gedurende de looptijd van de verzekering de kosten en de overlijdensrisicopremie niet meer dan 8% van de premie zouden bedragen.

 

Het Kifid is van oordeel dat belanghebbende inderdaad de offerte in redelijkheid zo heeft mogen begrijpen. Wel mocht de verzekeraar gedurende de gehele looptijd van de verzekering fondsbeheerkosten (TER) in rekening brengen omdat verzekeraar destijds niet in de offerte hoefde op te nemen dat deze kostensoort zou worden berekend. De verzekeraar wordt gehouden tot herrekening van de afkoopwaarde en het verschil, verhoogd met wettelijke rente, aan consument te vergoeden.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel