Kifid: Werkloos én ziek: wel of geen hypotheekbescherming?

Werkloos én ziek: wel of geen hypotheekbescherming?

Een consument die onvrijwillig werkloos is geworden doet aanspraak op zijn Woonrust Hypotheekbeschermingsverzekering voor een uitkering. De verzekeraar wijst de claim af, omdat de verzekerde van het UWV geen werkloosheidsuitkering krijgt maar een ziektewetuitkering.

De Geschillencommissie van het Kifid volgt de redenering van de verzekeraar niet. Het is goed voorstelbaar dat de consument de verzekeringsvoorwaarden zo heeft begrepen dat hij aanspraak kan maken op de verzekering omdat hij werkloos was. En alleen omdat hij tegelijkertijd ook ziek was, kreeg hij van het UWV een ziektewetuitkering. De Geschillencommissie volgt hier de voor de consument meest gunstige uitleg (de contra proferentemregel). De voorwaarden kunnen zo worden gelezen dat in het kader van de werkloosheidswet een ziektewetuitkering in de plaats komt van een ww-uitkering. De Europese richtlijn ‘oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten’ vereist dat een consument voordat een verzekering wordt afgesloten, begrijpt hoe de verzekering werkt. De Geschillencommissie oordeelt dat het niet is uitgesloten dat de consument de reikwijdte van de verzekeringsvoorwaarden niet heeft begrepen.

De Geschillencommissie concludeert dat de consument aanspraak kan maken op de verzekering.